Vaʻa tau (Portuguese man o’ war) freehand drawing by Jon Apisa

Vaʻa tau (Portuguese man o’ war) freehand drawing


Vaʻa tau (Portuguese man o’ war) drawing freehand with colored pencils

Words for Portuguese man o’ war (Physalia physalis) in Polynesia:

Vaʻa tau - Sāmoa | Paʻimalau, poʻimalau - Hawaiʻi | Pekipaki - Tonga


Colored pencil on paper 8.8" x 5.5" (14cm x 21.6cm)

07/17/2023