Sāmoan Animals


The identification and use of animals in Sāmoan langauge.

Examples of statements with animals in the Sāmoan language.

Sāmoan English
ʻO  le  puaʻa. The pig.
ʻO  le  moa. The chicken

Animals of and near the land.

Some of these animals are also in the Polynesian dictionary.

Sāmoan English Scientific
Ātualoa Centipede Scolopendra subspinipes
Peʻa Bat, flyfing fox Pteropus
Puaʻa Pig Sus scrofa, Sus scrofa domesticus
Maile Dog Canis familiaris
Manu Animal Metazoa
Manu Bird Aves
Manulele Bird Aves
Moa Chicken Gallus gallus
Paʻa Crab Brachyura
Povi Cow Bos taurus
Pusi Cat Felis catus
Solofanua Horse Equus ferus caballus

Animals of and near the ocean.

Some of these animals are also in the Polynesian dictionary.

Sāmoan English Scientific
Amaʻama Rock Crab Grapsus
Asiasi Yellowfin Tuna Thunnus albacares
Fai Malie Manta Ray Manta Birostris
Fai Tala Bluespotted stingray Neotrygon kuhlii
Faisua Fluted Giant Clam Tridacna Squamosa
Feʻe Octopus Octopus Cyanea
Malie Alamata Blacktip Reef Shark Carcharhinus melanopterus
Masimasi Dolphinfish Coryphaena hippurus
Mataʻitaliga Scalloped Hammerhead Sphyrna lewini
Paāla Wahoo Acanthocybium solandari
Palolo Palolo Worm Palola viridis
Sumu aloalo Wedge-tail Triggerfish Rhinecanthus rectangulus
Sumu uoʻuo Whitebanded Triggerfish Rhinecanthus aculeatus
Tuitui Burrowing Sea Urchin Echinometra Mathaei
Ūū Coconut Crab Birgus Latro
Vaga Sea Urchin Echinoidea

Polynesian Languages

Sāmoan Language