Pasefika Sāmoan and Polynesian Dictionary


Sāmoan to English DictionaryEnglish Sāmoan Hawaiʻian Tongan Tahitian Māori Scientific
Jellyfish ‘Alu‘alu Pololia Kolukalu Kakaru moana Kakaru moana Medusozoa
Armpit ‘Ao‘ao
Rafter (thatch roofing) ‘Aso O‘a
Ridgepole ‘Au‘au
Rorippa - longrunner Aʻatasi Rorippa sarmentosa
Reef Aʻau Kuaʻau Hakau Aʻau Ākau
Storm (Severe) Afā ʻino Afā
Hurricane (Cyclone) Afā Makani pāhili Afā
Cyclone (Hurricane) Afā Makani pāhili Afā
Sennit (cordage from coconout husk) ʻAfa ʻAha Kafa Nape Kaha
Fire Afi Ahi Afi Ahi Ahi
Culture Agānu‘u Nā ʻike a me nā hana Anga Faka-Tonga
Custom/s (cultural) Agānu‘u Nā ʻike a me nā hana Anga Faka-Tonga
Sāmoan culture Agānu‘u Sāmoa
Turmeric Ago (Lega) ʻOlena Ango Curcuma longa
Family ʻĀiga Ohana Kāinga Fetiʻi Whānau
Headrest ʻAli Kali
Double Hull Canoe ʻAlia Waʻa kaulua Kalia Vaʻa tāʻie tauati Waka Unua
Trochus ʻAliʻao Pūpū o Hāʻupu Takaniko Rochia nilotica
Chief Aliʻi Aliʻi Eiki Ariʻi Ariki
High Chief Aliʻi Aliʻi Eiki Ariʻi Ariki
Premna serratifolia Aloalo Premna serratifolia
Glory bower Aloalo tai Clerodendrum inerme, Volkameria inermis
Pacific Mussaenda or Pacific flag-tree Aloalo vao Mussaenda raiateensis
Aloe vera Aloe Aloe vera
Love Alofa Aloha ʻOfa Aroha Aroha
Outrigger Ama Ama
Rock Crab Amaʻama ʻAʻama Grapsus
Orion's Belt Amoga Asterism
Coral ʻAmu ʻĀkoʻakoʻa Katoa Toʻa Kāoa Anthozoa
Ursa Major (Great Bear) Anava Constellation
Worm ʻAnufe Ko‘e Kelemutu
Earthworm ʻAnufe Ko‘e Kelemutu Annelid
Cloud Ao Ao Ao Ata Ao
Banyan or small-leaved fig ʻAoa Ficus obliqua
Small-leaved fig or Banyan ʻAoa Ficus obliqua
Giant Taro ʻApe ʻApe Alocasia macrorrhizos
April Apelila ʻApelila ʻEpeleli Eperera Āperira
Cashew tree ʻApu initia Anacardium occidentale
Yellowfin Tuna Asiasi ʻAhi Takuo ʻAʻahi Thunnus albacares
Day Aso ‘Aho Mahana
Friday Aso Falaile Poʻalima Falaite Mahana pae Rāmere
Monday Aso Gafua Poʻakahi Mōnite Monire Rāhina
Tuesday Aso Lua Poʻalua Tūsite Mahana piti Rātū
Wednesday Aso Lulu Poʻakolu Pulelulu Mahana toru Rāʻapa
Sunday Aso Sā Lapule Sāpate Tapati Rātapu
Thursday Aso Tofi Poʻaha Tuʻapulelulu Mahana maha Rāpare
Saturday Aso Toʻonaʻi Poʻaono Tokonaki Mahana maʻa Rāhoroi
Great frigatebird Atafa Fregata minor
Lesser frigatebird Atafa Fregata ariel
Leeward Atea Lalo
Beach sunflower Ateate Wollastonia biflora
Basket Ato ʻEke
Centipede Atualoa Kanapī Scolopendra subspinipes
Diospyros samoensis Auʻauli Diospyros samoensis
August Aukuso ʻAukake ʻAokosi Atete Akuhata
Bring ʻAumai Lawe mai ʻOmai Āfaʻi Mau
Coconut grater ʻAusaʻalo Waʻu niu Hakalo ‘Ana
Hibiscus (Red) ʻAute Sāmoa Aloalo Kaute ʻAute Ponga Hibiscus rosa-sinensis
Kava ʻAva ʻAwa Kava ʻAva Kava Piper methysticum
Derris or New Guinea Creeper ʻAva niukini Derris malaccensis
New Guinea Creeper or Derris ʻAva niukini Derris malaccensis
Macropiper puberlum or Piper puberulum ʻAvaʻava aitu Macropiper puberlum or Piper puberulum
Piper puberulum or Macropiper puberlum ʻAvaʻava aitu Piper puberulum or Macropiper puberlum
Wild ginger ʻAvapui ʻAwapuhi Angoango Zingiber zerumbet
Shampoo Ginger ʻAvapui ʻAwapuhi Kuahiwi Angoango Zingiber zerumbet
Ginger (General/Wild) ʻAvapui ʻAwapuhi Zingiberaceae
Wild ginger ʻAvapui vao ʻAwapuhi Angoango Zingiber zerumbet
Take, give ʻAve Lawe ʻAve Rave Tango
Starfish ʻAveau Peʻa Alamea Asteroidea (Class)

English to Polynesian DictionaryHawaiʻian to English DictionaryTongan to English DictionaryTahitian to English DictionaryMāori to English Dictionary

The Pasefika Polynesian dictionary is project of Jon Apisa intended as a comparative dictionary to view similarities, differences and cognate relationships of words in multiple Polynesian languages.