Sāmoan Culture


Sāmoan Culture


Sāmoan Aliʻi and Matai

The list of Sāmoan Aliʻi and Matai, it does not include the origin of the Sāmoan people, or the dates with each ruler as associated with the Tongan occupation of Sāmoa for 400-500 years.

Title Name
Tui Manu'a Satiailemoa
Tui Manu'a Manu'atele or Tele
Tui Manu'a Maugaotele
Tui Manu'a Folasa or Taeotagaloa
Tui Manu'a Faʻaeanuʻu I or Faʻatutupunuʻu
Tui Manu'a Saoʻioʻiomanu
Tui Manu'a Saopuʻu
Tui Manu'a Saoloa
Tui Manu'a Tuʻufesoa
Tui Manu'a Letupua
Tui Manu'a Saofolau
Tui Manu'a Saoluaga
Tui Manu'a Lelologatele
Tui Manu'a Aliʻimatua
Tui Manu'a Aliʻitama
Tui Manu'a Tui Oligo
Tui Manu'a Faʻaeanuʻu II
Tui Manu'a Puipuipo
Tui Manu'a Siliʻaivao
Tui Manu'a Tuimanufili
Tui Manu'a Faʻatoʻalia Manu-o-le-faletolu
Tui Manu'a Segisegi
Tui Manu'a Siliave
Tui Manu'a Tui-o-Pomelea
Tui Manu'a Tui-o-Lite (or Tui Aitu)
Tui Manu'a Toʻalepai
Tui Manu'a Seuea
Tui Manu'a Salofi
Tui Manu'a Levaomana
Tui Manu'a Taliutafapule
Tui Manu'a Taʻalolomana Muaatoa
Tui Manu'a Tupalo
Tui Manu'a Seiuli
Tui Manu'a Uʻuolelaoa
Tui Manu'a Fagaese
Tui Manu'a Tauveve
Tui Manu'a Visala
Tui Manu'a Alalamua
Tui Manu'a Matelita or Makelita
Tui Manu'a Elisala or Elisara
Malietoa Malietoa Savea
Malietoa Malietoa Uilamatutu
Malietoa Malietoa Galoa'itofo
Malietoa Malietoa Sona'ilepule
Malietoa Malietoa Seali'itele
Malietoa Malietoa Uilematutu
Malietoa Malietoa Fetoloa'i
Malietoa Malietoa 'Ula
Malietoa Malietoa Lepalealai
Malietoa Gatoaitele
Malietoa Vaetamasoa
Malietoa Tamalelagi
Malietoa Tuitogama'atoe
Malietoa Taulapapa
Malietoa Taiaopo
Malietoa Malietoa Uitualagi
Malietoa Malietoa La'auli
Malietoa Malietoa Fuaoleto'elau
Malietoa Malietoa Falefatu
Malietoa Malietoa Taulapapa
Malietoa Malietoa Taia'opo
Malietoa Malietoa Tuila'epa
Malietoa Malietoa To'oa Tuila'epa
Malietoa Malietoa 'Ae'o'ainu'u
Malietoa Malietoa Laulauafolasa
Malietoa Malietoa Muagututi'a
Malietoa Malietoa Fitisemanu I
Malietoa Malietoa Vai'inupo
Malietoa Malietoa Natuitasina
Malietoa Malietoa Moli
Malietoa Malietoa Talavou Tonumaipe'a
Malietoa Malietoa Laupepa
Malietoa Malietoa Tanumafili I
Malietoa Malietoa Tanumafili II
Malietoa Siuseia
Malietoa Siutaulalavasa
Malietoa Ata
Malietoa Siufeia
Malietoa Siulefualelau
Malietoa Feepo
Malietoa Leatiogie
Malietoa Malietoa Savea
Malietoa Malietoa Uilamatutu
Malietoa Malietoa Uitualagi
Malietoa Malietoa Laauli
Malietoa Malietoa Tuilaepa
Malietoa Malietoa Toaluilaepa
Malietoa Malietoa Aeoainu'u
Malietoa Malietoa Laulua'afolasa
Malietoa Malietoa Ia Ti'a
Malietoa Malietoa Fitisemanu
Malietoa Vainu'upo
Malietoa Moli
Malietoa Malietoa Laupepa
Malietoa Malietoa Tanumafili I
Malietoa Malietoa Tanumafili II
Tuia'ana Malamagaga'e
Tuia'ana Lupe
Tuia'ana A'alua
Tuia'ana Papafoagia
Tuia'ana Papaele
Tuia'ana Papamavae
Tuia'ana Salasala
Tuia'ana Tupufua
Tuia'ana Leopili
Tuia'ana Pilisolosolo
Tuia'ana Nifosili
Tuia'ana Fuaoletaulo'o
Tuia'ana To
Tuia'ana Sinatafua
Tuia'ana Fulisiailagi
Tuia'ana Fa'asiliailagi
Tuia'ana Fa'alulumaga
Tuia'ana Fitimaula
Tuia'ana Selaginato
Tuia'ana Tamalelagi
Tuia'ana Salamasina
Tuia'ana Fofoaivaoese
Tuia'ana Sina
Tuia'ana Faumuina
Tuia'ana Fonoti
Tuia'ana Muagututia
Tuia'ana Tupua
Tuia'ana Galumale'emana
Tuia'ana Nofoasaefa - Tusoloimalie
Tuia'ana Leasiolagi
Tuia'ana Moegahoho
Tuia'ana Tamasese
Tuia'ana Tamasese
Tuiatua Moso
Tuiatua Tuloutele
Tuiatua Malaetele
Tuiatua Taepipitele
Tuiatua Taemo'omanaia
Tuiatua Leutelei'ite
Tuiatua Aumualeuluaiali'i
Tuiatua Fepuleai
Tuiatua Tologatuaua
Tuiatua Aumua Tagafa
Tuiatua Muaitele
Tuiatua Polailevao
Tuiatua Momoeifuifatu
Tuiatua Sefa'atauemana
Tuiatua Matautia
Tuiatua Salamasina
Tuiatua Fofoaivaoese
Tuiatua Taufua
Tuiatua Tupuivao
Tuiatua Luamanuvae
Tuiatua Falanaiupu
Tuiatua Togafua
Tuiatua Ilimatogafua
Tuiatua Tuimavave
Tuiatua Fa'asuamaleaui
Tuiatua Filisounu'u
Tuiatua Va'ailua
Tuiatua Tupua
Tagaloa Lealali
Tagaloa Tupaimatuna
Tagaloa Va'asi'ifiti
Tagaloa Funefeai
Tagaloa Tagaloaega
Tagaloa Tagaloatetula
Tagaloa Tagaloasefa'atau
Tagaloa Tagaloasefa'aofonu'u
Tagaloa Tagaloasauni'ifanau
Tagaloa Maisagamai
Tagaloa Tagaloa'afesefulu
Tagaloa Fatumiti
Tagaloa To'omata
Tagaloa Amituanai
Tagaloa Leotatoga
Tagaloa Lealamanua
Tagaloa Lealanafua
Tagaloa Loavaegogo
Tagaloa Lealamanua
Tagaloa Va'amoleana
Tagaloa Tagaloa-ile Va'aiga
Tonumaipe'a Savea Siuleo
Tonumaipe'a Suaifanau
Tonumaipe'a Latuivi
Tonumaipe'a Taigalugalu
Tonumaipe'a Foalo
Tonumaipe'a Maisina
Tonumaipe'a Leanui
Tonumaipe'a Mo'oui
Tonumaipe'a Sauoaiga
Tonumaipe'a Tauili'ili
Tonumaipe'a Saumaipea
Tonumaipe'a Tapumanaia
Tonumaipe'a Fofoaivaoese
Tonumaipe'a Sina
Tonumaipe'a Faumuina
Tonumaipe'a Va'afusuaga
Tonumaipe'a Toleafoaiolo
Tonumaipe'a Nonuma'alo
Tonumaipe'a Levaopili
Tonumaipe'a Gisa
Tonumaipe'a Lulualeseve
Tonumaipe'a Tiovaitafe
Tonumaipe'a Paovale
Tonumaipe'a Malaitai Faumuina