Moe i le po masina


Menu

1. Moe i le po masina
Moe miti i ou foliga
I le taimi tonu lava
Ua tu faasipa ai le aniva
Ua ou nofo loa i luga
Faʻasolo oʻu mafafaufauga
Loʻu tino ua maniti, loimata ua maligi
1. Moe i le po masina
Moe miti i ou foliga
I le taimi tonu lava
Ua tu faasipa ai le aniva
Ua ou nofo loa i luga
Faʻasolo oʻu mafafaufauga
Loʻu tino ua maniti, loimata ua maligi

2. Agi maia ia se matagi
Sei momoli atu se tali
Ia te ia ua ou ioe
Ia faatasi pea ma oe
I lou nei agaga
Fia maua pea se mafutaga
Ana leai lou alofa
Se manu ou te le ola

Moe i le po masina... (repeat 1.)
2. Agi maia ia se matagi
Sei momoli atu se tali
Ia te ia ua ou ioe
Ia faatasi pea ma oe
I lou nei agaga
Fia maua pea se mafutaga
Ana leai lou alofa
Se manu ou te le ola

Moe i le po masina... (repeat 1.)