Lo ta nuʻu, ua ou fānau ai


Menu

1. Lo ta nuʻu, ua ou fānau ai
Lalelei oe i, le vasa
Ua e maua, mai luga
O le tofi aoga

Tali:
Sāmoana, Sāmoana
Ala mai, ala mai
Fai ai nei, fai ai nei,
Le faʻafetai, le faʻafetai
Ile pule, ua mau ai
O lou nuʻu I le vasa

2. E ua lalelei Sāmoa
Lo na valevalenoa
Ia moʻomia ai ou fanua
Tama Sāmoa, ala mai
1. Lo ta nuʻu, ua ou fānau ai
Lalelei oe i, le vasa
Ua e maua, mai luga
O le tofi aoga

Tali:
Sāmoana, Sāmoana
Ala mai, ala mai
Fai ai nei, fai ai nei,
Le faʻafetai, le faʻafetai
Ile pule, ua mau ai
O lou nuʻu I le vasa

2. E ua lalelei Sāmoa
Lo na valevalenoa
Ia moʻomia ai ou fanua
Tama Sāmoa, ala mai

3. Ua sui lou tautai
Lou mamalu ia mau ai
Tuputupu pea mai
Talu nuʻu ua feagai ai

4. Nuʻu mamao ua e maua ai
Mea lelei e atiaʻe ai
Lou mamalu ia mautu
Mataʻupu, tau Iesu

5. Ia fai oe ma nuʻu tumau
Olaola lau fanau
Ia viʻia e faʻavavau
Le ua pule aoao
3. Ua sui lou tautai
Lou mamalu ia mau ai
Tuputupu pea mai
Talu nuʻu ua feagai ai

4. Nuʻu mamao ua e maua ai
Mea lelei e atiaʻe ai
Lou mamalu ia mautu
Mataʻupu, tau Iesu

5. Ia fai oe ma nuʻu tumau
Olaola lau fanau
Ia viʻia e faʻavavau
Le ua pule aoao