Lo Ta Nu'u, Ua Ou Fanau Ai


Menu

1. Lo Ta Nu'u, Ua Ou Fanau Ai
Lalelei oe i, le vasa
Ua e maua, mai luga
O le tofi aoga

Tali:
Samoana, Samoana
Ala mai, ala mai
Fai ai nei, fai ai nei,
Le fa'afetai, le fa'afetai
Ile pule, ua mau ai
O lou nu'u I le vasa

2. E ua lalelei Samoa
Lo na valevalenoa
Ia mo'omia ai ou fanua
Tama Samoa, ala mai

3. Ua sui lou tautai
Lou mamalu ia mau ai
Tuputupu pea mai
Talu nu'u ua feagai ai

4. Nu'u mamao ua e maua ai
Mea lelei e atia'e ai
Lou mamalu ia mautu
Mata'upu, tau Iesu

5. Ia fai oe ma nu'u tumau
Olaola lau fanau
Ia vi'ia e fa'avavau
Le ua pule aoao