TALI MAIA


Menu

F C
Tali maia o 'oe lo'u au
Bb F
sei fa'a malu ai lo'u ma faufau
Bb F
fa'a malu ai fo'i lou tu'i na nau
C F
ma lo'u tau uanau

Sa fai 'oe ma a'u uo
o a nanafi fo'i ma le aso
nai ou uiga fa'amaua lalo
'e le fa'agalo

Bb F
'Afai 'e te le fiafia
C F
'alofa ma taumafai
Bb F
'afai fo'i e leai
G7 C7
Pele 'ea se'i tali mai
F C
Ua avea pea oe 'i lou agaga

O 'oe fuga fai ma'u agasala
pe ose avega 'ua mamafa
'i lo'u nei olaga

Answer me oh my love
just what sin that i've been guilty of
tell me how i came to lose your love
please answer me..my love
You were mine yesterday
i believe that love were here to stay
wont you tell me where i've gone astray
please answer me...my love

Bb F
Afai e te le fiafia
C F
Alofa ma taumafai
Bb F
Afai fo'i e leai
G7 C7
Pele 'ea se'i tali mai

F C
Ua avea pea oe i lo'u agaga
'O'oe fuga fai ma'u agasala
Pe ose avega 'ua mamafa
I lo'u nei olaga
Pe ose avega ua mamafa
I lo'u nei olaga
I lo'u nei olaga