Pese Siva


Menu

Do it, Do it,
Do it, Do it,
Do it, Do it,

Timu ma'a ma'a
Faimalaga loa le pe'a
Su'e se laau e fua tele naunau
Muamua ona ta'amilomilo
Ae mulimuli ona tautau
Upe vae tasi ae fa'aeto le laulau

Do it, Do it,
Do it, Do it,
Do it, Do it

Ole toliga ulu
A nai Ali'i
E fai ai ole taufolo
A Sog'imiti
Fofo'e le tunu ulu
Tu'itu'i ia malu
Auma on afifi
Fa'atuliususu!

Sa ou moe ma taulaga ile vaveao
Talu lo'u alofa fa'avalea ia oe
Sa ou alu, ma fealualua'I ile ala
Ma fetaui ai, taua ile tafa mai o ata