Vi'i O Le Fu'a A Amerika Samoa


Menu

Amerika Samoa
O lo'u atunu'u pele oe
Out e tiu i lou igoa
O oe o lo'u fa'amoemoe
O oe o o le Penina

O le Pasefika
E mo'omia, o ou motu e lima, e..
Ua ta'uta'ua, I aga'ifanua
Ma ou tala mai anamua

Tutuila ma Manu'a
Ala maia tu i luga
Tautua ma punou
I lou malo
Ia manuia ia uluola
Amerika Samoa
O le malo o le sa'olotoga